Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 01 12 2016
Publicatie investeringsplannen
Op 18 oktober keurden we de investeringsplannen van de distributienetbeheerders en de plaatselijke vervoernetbeheerder goed. Ze bestrijken een periode van drie jaar en geven dus een idee welke investeringen in de pijplijn zitten voor de periode 2017-2019. U vindt de belangrijkste conclusies op onze website.
Belanghebbendenoverleg
Op 28 november ging het recentste beleidsplatform door. 
 
Op het beleidsplatform geven we aan onze belanghebbenden toelichting bij de stand van zaken van een aantal lopende regulatoire initiatieven. We lichten bondig de belangrijkste inhoudelijke elementen of discussiepunten toe. We geven aan welke stappen we nog zullen zetten in deze dossiers en meer specifiek wanneer en op welke manier de belanghebbenden input kunnen geven bij de lopende initiatieven (via een openbare consultatie, via deelname aan een overlegvergadering…).
 
Volgende agendapunten kwamen aan bod:
  • Hervorming VREG:
    • Welke impact heeft de decreetswijziging op de werking van de VREG en op de relatie met zijn belanghebbenden?
  • Consultatie tariefstructuur:
    • Wat zijn de eerste conclusies die we trekken uit de reacties van de belanghebbenden en welke acties plannen we verder?
  • Studie Aansluiting met flexibele toegang
    • Voorstelling van tussentijdse resultaten studie 3E: welke regulering is aangewezen in de toekomst om decentrale productie maximaal en efficiënt in te passen in de distributienetten?
Geïnteresseerd om ook deel te nemen aan het beleidsplatform?
Schrijf u in via volgend webformulier: www.vreg.be/nl/inschrijving-lijst-beleidsplatform

Slides toelichting
Deelnemerslijst en vergaderdata van het beleidsplatform in 2017
Goedkeuring verbruiksprofielen elektriciteit en aardgas 2017
We keurden de SLP's voor 2017 voor elektriciteit en aardgas goed.
Vacature
We zijn op zoek naar een tijdelijke kracht met een masterdiploma in een economische richting.
We zoeken een Junior Toezichthouder Marktwerking.
15 jaar VREG
Vandaag is het exact vijftien jaar geleden dat de VREG werd opgericht. Om dit jubileum te vieren plannen we in het komende jaar allerlei initiatieven waarbij we zowel een terugblik als een vooruitblik willen werpen. Op het programma staan onder meer acties om onze dienstverlening (V-test, herkomstvergelijker…) in de kijker te stellen, filmpjes die onze werking belichten, het organiseren van opleidingen om specifieke doelgroepen te helpen met onze V-test, een VREG-spel later op het jaar… Indien u zelf een idee heeft om de spotlights te zetten op 15 jaar VREG, neem contact op via info@vreg.be. Hou zeker onze Facebookpagina en deze nieuwsbrief in het oog.