lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief sector
23 december 2014
 
Consultatie rond Ontwerpadvies factureringsinformatie bij klassieke meters

We organiseren een consultatie van een ontwerpadvies over factureringsinformatie bij klassieke meters.

Gelet op de gewijzigde context sinds de publicatie van het advies over de omzetting van de Europese energie-efficiëntierichtlijn (ADV-2013-09) vinden we het noodzakelijk om het over het aspect factureringsinformatie bij klassieke meters, zoals bepaald in de artikelen 10, 11 en bijlage VII van de energie-efficiëntierichtlijn te actualiseren.

In het consultatiedocument schetsten we de manier waarop volgens ons deze specifieke bepalingen van de energie-efficiëntierichtlijn het best worden geïmplementeerd, rekening houdend met de gewijzigde context en met als doel het creëren van een stabiel regelgevend kader.

Dit geconsulteerde advies zal dan aan de minister worden overgemaakt met oog op de omzetting in de regelgeving.
 
Deze consultatie loopt van 22 december 2014 tot en met 28 februari 2015. Alle geïnteresseerde partijen kunnen hun opmerkingen op dit consultatiedocument uiterlijk op 28 februari per e-mail overmaken aan marktwerking@vreg.be met als onderwerp CONS-2014-13.
 
CONS-2014-13

Delen via:
SLP's voor 2015

We keurden op 28 november de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektriciteitsverbruikers en vlakke verbruikers/openbare verlichting SLP's elektriciteit (S18, S19) goed voor het jaar 2015.
 
We keurden ook de synthetische lastprofielen van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke aardgasverbruikers goed voor het jaar 2015.
 
BESL-2014-25
BESL-2014-26

Bij beslissing 26 hoort de volgende bijlage: SLP's aardgas

Delen via:
Resultaten enquête bij gezinnen en bedrijven

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt in Vlaanderen op 1 juli 2003 bevragen we jaarlijks zowel gezinnen als bedrijven met 5 tot 200 werknemers. We willen een algemeen beeld krijgen van de positie en het gedrag van deze gezinnen en bedrijven op de Vlaamse energiemarkt en bepaalde evoluties op deze markt volgen.

Enquêterapport bedrijven
Enquêterapport gezinnen

Delen via:
Deze e-mail is verzonden naar <<E-mail>>. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Koning Albert II-laan 7 Sint-Joost-ten-Node 1210 Belgium

Disclaimer