Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 16 04 2015
Record switchgraad in maart!
Na de erg hoge switchgraad in januari 2015 en de terugval in februari bereikt de globale switchgraad elektriciteit in maart opnieuw een hoog niveau, 1,27%. Dit is het hoogste niveau ooit in maart. Ter vergelijking: in maart 2012 bedroeg de switchgraad 0,84%, in maart 2013 1,04% en in maart 2014 0,96%.

Vergeleken met de eerste 3 maanden vorig jaar ligt het aantal wissels 1,41 procentpunten hoger. De energieklanten in Vlaanderen zijn dus nog altijd zeer actief!

Opnieuw zijn het de kleine bedrijven die bijzonder actief zijn op het vlak van wisselen van leverancier. Met 2,44% is de switchgraad zelfs de derde hoogste ooit, na januari 2015 en januari 2013.

Voor de gezinnen is de switchindicator 1,01%. Dit niveau is normaal in vergelijking met voorgaande jaren.

Net zoals voor elektriciteit is de globale switchgraad aardgas in maart de hoogste ooit voor een maand maart. Met 1,61% is de switchgraad 0,42 procentpunten hoger dan maart 2013 (1,19%) en 0,43 procentpunten hoger dan maart 2014 (1,18%). 

Voor de gezinnen is de switchindicator 1,24%.
Marktaandelen energieleveranciers
In maart is de grootste winst inzake marktaandeel elektriciteit voor Elegant. Ook Mega, EDF Luminus en Essent zien hun marktaandeel stijgen.

EDF Luminus en Elegant zien hun marktaandeel bij de gezinnen het meest stijgen. Voor alle aardgasklanten samen is het ook Elegant dat het marktaandeel het sterkst ziet stijgen. Verder is er ook een toename van het marktaandeel van EDF Luminus, Antargaz en Total Gas&Power.
Hoeveel kan een gezin en kmo besparen? 
Een gezin kon in maart € 86 voor elektriciteit en € 134 voor aardgas besparen (verschil tussen gemiddelde contract en laagste prijs).

Een kmo kon in maart € 919 voor elektriciteit en € 573 voor aardgas besparen (verschil tussen gemiddelde contract en laagste prijs).
Markt steuncertificaten
Ook de markt voor groenestroomcertificaten (GSC) brak records in maart . Het aantal in maart verkochte GSC bedroeg 3.516.255. Dit is het hoogste aantal verhandelde GSC ooit geregistreerd in een maand. Op zich niet verwonderlijk omdat maart traditioneel een maand is waarin veel certificaten worden verhandeld (deadline quotum indiening 31 maart) en het quotum ook jaarlijks stijgt. Het is niet vreemd dat transacties zich meer en meer zouden concentreren in die laatste maand, aangezien er een marktoverschot is en leveranciers dus niet moeten vrezen dat ze niet tijdig genoeg GSC kunnen kopen als ze dit niet het hele jaar door doen.

De  gemiddelde transactieprijs bedroeg 93,06 EUR/GSC. Het is eerder onverwacht dat de gemiddelde transactieprijs gestegen is t.o.v. de overige maanden in deze quotum inleverronde, ondanks het marktoverschot. Nader onderzoek leerde dat een zeer hoog % van de verhandelde GSC in maart intra-groep transacties zijn. Deze transacties hebben dus grotendeels de prijs bepaald voor de voorbije maand.

Ook in de markt voor warmte-krachtcertificaten is het volume aan bilateraal verhandelde certificaten het hoogste geregistreerde maandvolume ooit, met een verhandeld aantal van 4.611.766 WKC. Sterker nog, het aantal verhandelde WKC in maart was zelfs groter dan het totale quotum. Hier zitten vermoedelijk wel verschillende volumes WKC die tweemaal verhandeld zijn in de loop van maart. De gemiddelde transactieprijs ligt met 22,20 EUR/WKC echter op een normaal niveau voor deze inleverronde.
Workshop over Vertrouwen in de herkomst van geleverde elektriciteit - Disclosure
Op 26 februari organiseerden we een workshop over “disclosure”, de informatie die elektriciteitsklanten krijgen over de herkomst van hun stroom.

We organiseerden deze workshop omdat we nood zien aan debat over groene elektriciteit. Dit debat werd in Vlaanderen fragmentair gevoerd (opstootjes in de media, via internet: blogs, social media). Toch is de vraag “Is mijn energieleverancier duurzaam?” legitiem. Heeft de herkomst van stroom te maken met steun voor investering/productie stroom d.m.v. hernieuwbare bronnen? Is er controle op informatie voor de consument: is de informatie objectief? Is ze betrouwbaar?

Verder is er vanuit de milieu- en consumentenbewegingen vaak de vraag naar additionaliteit. Dit betekent dat u niet alleen weet dat u als klant stroom uit hernieuwbare bronnen koopt, maar dat u ook een directe bijdrage levert aan nieuwe investeringen in productiecapaciteit op basis van hernieuwbare bronnen.

Het doel was om in Vlaanderen voor het eerst een direct debat tussen consumenten, milieubeweging, overheid en de elektriciteitssector te stimuleren en te faciliteren. De ondertitel van de workshop ‘Disclosure' illustreert de algemene drijfveren: Op weg naar een draagvlak voor levering van groene stroom - Vertrouwen in de herkomst van geleverde elektriciteit. 
Nieuwe leveranciers in de V-test®
Aspiravi Energy is een nieuwe elektriciteitsleverancier in Vlaanderen.

Sinds de update van april staat Aspiravi in de V-test®.

Deze leverancier levert groene elektriciteit.

In de V-test® voor gezinnen zijn 6 contracten opgenomen, waarvan op 4 enkel als coöperant van Limburg wind cvba kan ingetekend worden. In de V-test® voor kleine bedrijven staan 2 contracten aangeboden door deze speler.

Comfort Energy is een nieuwe elektriciteits- en aardgasleverancier in Vlaanderen.

Sinds de update van april staat Comfort Energy in de V-test®.

Zowel in de V-test® voor gezinnen als die voor kleine bedrijven zijn 4 elektriciteits- en 2 aardgasproducten opgenomen.