AERIUS vol in bedrijf in eerste maand PAS

In de eerste maand van de PAS zijn AERIUS Calculator, Register en Connect intensief gebruikt en lijkt het systeem in basis goed te functioneren. In totaal werden zo’n 50.000 berekeningen uitgevoerd, 832 meldingen ingediend en zo'n 12.500 berekeningsrapportages geëxporteerd. Met een kleine dertig spoedreparaties oftewel ‘hotfixes’ hielp het AERIUS team het systeem door zijn kinderziektes heen. Lees verder

Sprint 30 en 31: Nieuwe versies van Calculator en Register

De start van de PAS maakte het werk van het AERIUS team de afgelopen sprints anders dan anders. Veel aandacht ging naar het monitoren en waar nodig optimaliseren van de performance en het uitvoeren van hotfixes. Op verzoek van bevoegde gezagen werden onderliggende gegevens bijgewerkt. Ondertussen werden ook nieuwe versies ontwikkeld van Calculator en Register. Op 25 augustus beschikten de gebruikers over deze nieuwe releases, met onder meer een betere presentatie van berekeningsresultaten en een betere ondersteuning van de vergunningverlening. Zo maakten we mede mogelijk dat begin september de eerste vergunning onder de PAS kon worden verleend. Lees verder

Internationale review zeer positief over AERIUS

Een internationale commissie van wetenschappers concludeert dat de methoden die Nederland hanteert voor de berekening van de emissie van ammoniak, het meten van de ammoniakconcentraties in de lucht en de modellering van de verspreiding en depositie wetenschappelijk op orde zijn. De reviewers zijn van oordeel dat het kennisinstrumentarium dat Nederland inzet in de hele kennisketen onder het ammoniakbeleid wetenschappelijk goed is onderbouwd. Zij feliciteren Nederland met de ontwikkeling van AERIUS. Lees verder 

Partiële wijziging PAS gebaseerd op AERIUS Monitor 2015

Op 7 september is de terinzagelegging van de partiële wijziging van het Programma Aanpak Stikstof gestart. De wijziging is gebaseerd op berekeningen met AERIUS Monitor 2015. Deze versie van Monitor bevat geactualiseerde invoergegevens op het gebied van emissies, landgebruik en ecologie. Lees verder

Verspreidingsmodel verkeersemissies SRM2 volledig geïntegreerd in AERIUS

AERIUS berekent de verspreiding van verkeersemissies met Standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. In 2015 heeft het AERIUS team hier nieuwe broncode voor ontwikkeld en ingebouwd in Calculator 2014 en Monitor 2015. Dit vergroot de onderhoudbaarheid en de rekensnelheid van AERIUS. Lees verder

Artikel Tijdschrift Lucht: de depositieruimte van de PAS berekend met AERIUS

Rond de start van de PAS verscheen een PAS special van het tijdschrift Lucht met onder meer een artikel over de berekening van de depositieruimte met AERIUS. De publicatie gaat uitgebreid in op het vertalen van de beleidskeuzes van de PAS naar concrete ruimte voor groei, op de juiste locatie. Lees het artikel

Factsheets beschikbaar voor gebruik informatiemodel IMAER

IMAER is het informatiemodel van AERIUS dat beschrijft hoe de in- en uitvoerbestanden van AERIUS er uit moeten zien. Om het gebruik van IMAER te ondersteunen heeft het AERIUS team factsheets uitgebracht waarin per sector wordt beschreven hoe IMAER moet worden toegepast. Lees verder

Nu beschikbaar: tool voor het converteren van en naar GML-bestanden

Vanaf deze maand zijn de IMAERwriter en de IMAERreader beschikbaar: QGIS-plugins voor het converteren van en naar GML, het bestandformaat van AERIUS. Het gaat om een open source 'demonstrator'-oplossing met basale functionaliteit die door marktpartijen verder ontwikkeld kan worden. Lees verder

Goed om te weten

Instructiefilm
Ook aan de slag met AERIUS Calculator? Deze korte animatie geeft praktische instructies voor de gebruiker.

Spelregels PAS
Moet ik voor mijn nieuwe activiteit een vergunning aanvragen, een melding doen of hoef ik niets te doen? Raadpleeg de spelregels van de PAS op de website PAS in uitvoering.

Masterclass Connect
Voor gebruikers van AERIUS Connect organiseren het AERIUS team en het PAS-bureau op 29 september en 2 oktober een speciale masterclass. Houd de AERIUS website in de gaten voor meer informatie.
 

Agenda

Dinsdag 15 september 2015
Training PAS Campus

Woensdag 16 september 2015
Training PAS Campus

Donderdag 17 september 2015
Training PAS Campus

Donderdag 17 september 2015
Training PAS Campus

Donderdag 17 september 2015
Stuurgroep Ontwikkeling en Implementatie PAS instrumenten

Vrijdag 18 september 2015
Training PAS Campus

Maandag 21 september 2015
Training PAS Campus

Dinsdag 29 september 2015
Masterclass AERIUS Connect

Vrijdag 2 oktober 2015
Masterclass AERIUS Connect